3 sprawy, w których niezbędna będzie pomoc kancelarii adwokackiej

Konieczność stawienia się przed sądem to z pewnością niezwykle stresująca sytuacja dla kogoś, kto nie ma wystarczającej wiedzy z bardzo obszernego i skomplikowanego zakresu prawa. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy nie sposób już uniknąć skutków prawnych, a ich rozstrzygnięcie musi odbyć się za pośrednictwem sądu. Warto zatem pamiętać, że sprawa sądowa wiąże się z licznymi formalnościami, które wymagają odpowiedniego przygotowania. Profesjonalne wsparcie adwokata to wówczas gwarancja sprawnego przebiegu sprawy, a także dużego komfortu psychicznego. W jakich sprawach pomoc kancelarii adwokackiej okazuje się nie tylko zalecana, ale wręcz konieczna? Sprawdź!

Kancelaria adwokacka (Wrocław) – dlaczego warto zadbać o profesjonalną pomoc prawną?

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej niesie ze sobą wiele korzyści. Doświadczony adwokat udzieli bowiem wsparcia na każdym etapie sprawy: zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w późniejszych momentach procesu, aż do czasu jego prawomocnego zakończenia. Zadanie specjalisty z zakresu prawa nie ogranicza się jedynie do reprezentacji stron przed sądem, ale obejmuje ponadto, np.:

  • skompletowanie niezbędnej dokumentacji i opinii prawnych;
  • terminowe przygotowanie i dostarczenie stosownych pism procesowych;
  • przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami sprawy;
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dodać należy, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem większość spraw sądowych może odbywać się bez uczestnictwa adwokata. Można wymienić jednak kilka rodzajów spraw, które zostały objęte tzw. przymusem adwokacko-radcowskim, co oznacza, że muszą one zostać przeprowadzone w obecności profesjonalistów z zakresu prawa. Dotyczy to przede wszystkim wyjątkowo specjalistycznych i złożonych spraw, a także sytuacji występowania przed sądami znajdującymi się najwyżej w hierarchii wymiaru sprawiedliwości, m.in.:

  • przed sądami karnymi;
  • przed sądami cywilnymi (np. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym);
  • przed sądami administracyjnymi (w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Kiedy pomoc kancelarii adwokackiej jest konieczna?

Skarga kasacyjna

Sądem kasacyjnym w Polsce jest Sąd Najwyższy, będący sądem trzeciej instancji, do którego kieruje się sprawę po spełnieniu ściśle określonych w przepisach przesłanek. Jego rola ogranicza się do sprawowania kontroli nad orzeczeniami wydawanymi przez sądy znajdujące się niżej w hierarchii wymiaru sprawiedliwości. Skarga kasacyjna stanowi natomiast nadzwyczajny środek odwoławczy, który przysługuje wyłącznie od prawomocnego wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji. Ograniczeniem przy jej składaniu jest właśnie przymus adwokacko-radcowski, czyli konieczność sporządzenia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Sprawy własności intelektualnej

Własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się np. do dzieł literackich i artystycznych, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych czy nazw handlowych. Sprawy z tego zakresu rozstrzygają określone wydziały sądów okręgowych. W przypadku tego rodzaju spraw obowiązuje zasada zastępstwa stron postępowania przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych (dotyczy to własności, której wartość przekracza kwotę 20 tys. złotych).

Skarga konstytucyjna

Prawo do wniesienia skargi konstytucyjnej przysługuje każdej osobie, wobec której zostały naruszone konstytucyjne wolności lub prawa. Skargę taką w imieniu skarżącego może wnieść wyłącznie profesjonalny pełnomocnik procesowy. Należy pamiętać również o tym, że tego rodzaju skargę wnosi się dopiero po wyczerpaniu przez skarżącego drogi prawnej.

Jak zatem widać, profesjonalna pomoc kancelarii adwokackiej (Wrocław) okazuje się niekiedy jedynym rozwiązaniem. Warto zatem stawiać na doświadczonych specjalistów, dzięki którym całe postępowanie przebiegnie sprawnie i bez komplikacji.

Poprzedni artykułNieruchomości w postępowaniu upadłościowym
Następny artykułCertina – piękno tkwi w prostocie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj