tabliczki znamionowe

Znaki BHP są szczególnymi znakami bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest stworzenie przestrzeni bezpiecznej dla przebywających i pracujących w niej osób. Tablice BHP mają w skuteczny sposób wskazywać obowiązujące w danym miejscu nakazy i zakazy, których zadaniem jest ochrona zdrowia i życia człowieka. Znaki BHP muszą być stosowane we wszystkich zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej, np. urzędy, galerie handlowe, kina, instytucje oświatowe i kulturalne.

Jakość znaków BHP

Znaki BHP dzieli się na cztery podstawowe grupy, a każda z nich ma charakterystyczny kształt i kolor. Znaki mogą być wykonane z różnych materiałów, np. sztywna płytka PCV (przymocowywana przy pomocy śrub, gwoździ lub kleju), folia samoprzylepna (do naklejenia na odpowiednią powierzchnię, również na podłogę w wersji antypoślizgowej) lub z fotoluminescencyjnych materiałów (sztywne naklejki lub płytki dobrze widoczne w ciemnych pomieszczeniach).

Znaki BHP powinny zostać przymocowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia lub zdjęcia przez osoby trzecie. Rozmiar znaku można dopasować do rozmiaru dysponowanej powierzchni. Znaki BHP bez opisu najczęściej mają kształt kwadratu o wymiarach 225×225 mm, natomiast znaki BHP z opisem są kształcie prostokąta o wymiarach 225×275 mm. Znaki należy umieszczać w dobrze widocznym miejscu, na wysokości oczu dorosłych osób oraz poza zasięgiem rąk dzieci. Nie należy ich umieszczać we wnękach oraz za filarami (wyjątkiem jest sytuacja, gdy takie umiejscowienie jest konieczne).

Rodzaje znaków BHP w miejscu pracy

 1. Znaki zakazu BHP – wskazują i opisują obowiązujące w danym miejscu zakazy, np. nieupoważnionym wstęp wzbroniony, zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych. Wygląd znaku BHP: białe koło w czerwonej obwódce z czarnym piktogramem przekreślonym na czerwono.
 2. Znaki nakazu BHP – informujące o określonych zrachowaniach, które w danym miejscu obowiązują, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony oczu. Wygląd znaku BHP: niebieskie koło z białym piktogramem.
 3. Znaki ostrzegawcze BHP – ostrzegające przed zagrożeniami, które mogą zaistnieć w danym miejscu, np. ostrzeżenie przed substancjami żrącymi, ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami, ostrzegawcze tablice energetyczne. Wygląd znaku BHP: żółty trójkąt z czerwoną obwódką oraz czarnym piktogramem.
 4. Znaki informacyjne BHP – informujące o najważniejszych elementach systemu bezpieczeństwa oraz przebiegu drogi ewakuacyjnej, np. znak defibrylator, znak apteczka, znaki kierunkowe. Wygląd znaku BHP: zielony kwadrat z białą obwódką oraz białym piktogramem. Do znaków informacyjnych należą także tabliczki znamionowe umieszczane na urządzeniach elektronicznych, wskazujące ich parametry.

Miejsca w zakładzie pracy, gdzie powinny zostać umieszczone znaki BHP

Każdy pracodawca jest zobowiązany stworzyć przestrzeń pracy, która będzie możliwie maksymalnie bezpieczna dla każdego z pracowników. W zakładach produkcyjnych, biurach oraz halach sprzedażowych i magazynowych, bardzo istotnym elementem jest odpowiednie oznakowanie każdego potencjalnego niebezpieczeństwa. Zastosowane znaki powinny być zgodne z polskimi normami, rozporządzeniami i przepisami BHP, a także czytelne i widoczne, aby ich znaczenie nie budziło żadnych wątpliwości.

Miejscami w zakładach pracy, które wymagają odpowiedniego oznakowania są:

 • schody,
 • miejsca zbiórki do ewakuacji,
 • ciągi komunikacyjne / drogi pieszych,
 • szafy / rozdzielnice elektryczne,
 • substancje / preparaty niebezpieczne,
 • niskie stropy i progi,
 • miejsca przekroczenia NDN,
 • miejsca przekroczenia NDS.
Poprzedni artykułLogistyka zintegrowana i łańcuch dostaw
Następny artykułDlaczego etui na Kindle jest tak ważne? 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj