W zależności od rodzaju umowy, różnica między kwotą brutto, wpisaną na umowie, a stawką netto wypłacaną na konto pracownika lub zleceniobiorcy jest różna. Wpływ na wielkość różnicy miedzy brutto a netto, ma także wysokość osiąganych zarobków.

Umowa o pracę jest najbezpieczniejszą forma zatrudnienia, jednak pracodawca musi liczyć się z przysługującymi świadczeniami dla pracownika: urlop, macierzyństwo, chorobowe itp.

Przeliczenie brutto netto, przy umowie o pracę

Wynagrodzenie brutto, w kwocie zawiera zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Pracodawca zobowiązany jest do opłacania w imieniu pracownika składek ubezpieczeniowych, które kształtują wysokość emerytury pracowniczej.

Płaca minimalna 2021 brutto netto

Zatrudniając pracownika należy pamiętać o minimalnych stawkach zatrudnienia, które zmieniają się przynajmniej raz w roku.

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie z tyt. Umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto = 2061,67 zł netto.

Pensja, która wpłynie za pracę w ramach umowy na konto bankowe to kwota netto.

Pracownik w ramach umowy o pracę, kosztuje pracodawcę o wiele więcej niż kwota brutto. W przypadku minimalnej krajowej, pracodawca ponosi comiesięczny koszt w wysokości 3373,44 zł.

Skąd wynika różnica, co płaci pracodawca dodatkowo?

Pracodawca zatrudniając pracownika, płaci dodatkowo:

 • Ubezpieczenie emerytalne – 273,28 zł
 • Ubezpieczenie rentowe – 182,00 zł.
 • Ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) – 46,76 zł.
 • Fundusz Pracy 68,60 zł.
 • FGŚP – 2,80 zł.

Co charakteryzuje umowę o pracę?

 • Podporządkowanie się zwierzchnikom – kierownictwu, detektorom i zarządowi.
 • Wskazane miejsce pracy w warunkach umowy.
 • Stabilne zatrudnienie, zapewniające opłatę składek ubezpieczeniowych, które kształtują emeryturę.
 • Przysługuje urlop, macierzyńskie, tacierzyńskie, opiekuńcze i inne dodatki.
 • Ustawowo określony jest czas wypowiedzenia.

Umowa zlecenie, stawka godzinowa brutto netto

Wynagrodzenie brutto podobnie jak w pozostałych umowach stanowi integralną część warunków współpracy. Umowa zlecenie jest bardzo korzystna dla pracodawcy, w przypadku zatrudnienia studentów do 26 roku życia. Umowa zlecenia opiera się na zobowiązaniu przyjmującego zlecenie do wykonania konkretnej czynności, bez wskazania czasu w jaki ma się to odbyć i harmonogramu.

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenia wynosi 18,30 zł/godz. brutto, czyli 13,37 zł./godz. netto.

3 zł jest kosztem uzyskania przychodu i przekazywane jest w formie zaliczki na PIT. W przypadku współpracy opierającej się o umowę zlecenia, wynagrodzenie zależne jest od ilości przepracowanych godzin, które pracodawca ma obowiązek ewidencjonować. W przypadku umowy zlecenia koszty pracodawcy równe są kwocie brutto.

Umowa zlecenie brutto netto – dla studenta do 26 roku życia.

Student do 26 roku życia zwolniony jest ze składek ZUS, dlatego dla pracodawcy będzie to korzystne rozwiązanie. Doskonale umowa zlecenia sprawdza się dla studentów chcących nabyć doświadczenia. Ponadto zlecenia można przyjmować przebywając na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Co charakteryzuje umowę zlecenia?

 • Brak nadzorującego i duża swoboda w wykonywaniu zlecenia.
 • Możliwość wypowiedzenia umowy przez obie strony bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Kodeks Pracy nie ma zastosowania, więc nie obowiązują przepisy normujące ochronę wynagrodzenia.
 • Brak płatnego urlopu.

Umowa o dzieło brutto netto

Umowę o dzieło charakteryzuje swoboda do miejsca, czasu i sposobu wykonywania zleconego zadania. Warunki wykonywania działalności normuje umowa, nie ma także możliwości jej wypowiedzenia. Od umowy o dzieło można jedynie odstąpić, chyba że umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania.

W przypadku umowy o dzieło, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Umowę o dzieło można zawrzeć wówczas kiedy końcowym efektem pracy, jest utworzenie jakiegoś dzieła – treść, obraz, oprogramowanie itp.

Umowa B2B brutto netto

Umowa biznesowa umożliwia skorzystanie z niższych stawek opodatkowania. Przedsiębiorca może sobie „wrzucić w koszty” otrzymaną fakturę za wykonaną pracę. Odliczenie od dochodu kosztów, dotyczyć może paliwa, faktury od operatora komórkowego, naprawy i zakupu samochodu.

W tym przypadku nie ma minimalnego wynagrodzenia.

Pracownikowi nie przysługuje w ramach umowy B2B urlop, chyba że umowa stanowi inaczej. Podobnie pracownik zatrudniony w oparciu o biznesową umowę, nie może skorzystać z tacierzyńskiego, macierzyńskiego oraz nie ma dostępu do funduszu socjalnego.

Obliczanie brutto netto

Klasyczną cenę produktu można pomnożyć lub podzielić przez 1,23 aby zamienić kwotę z brutto na netto lub odwrotnie. W przypadku wynagrodzenia różnicę stanowią procentowe stawki podatku, ubezpieczeniowe, na fundusz itp.

Potrącenia z wynagrodzenia, na poczet składek społecznych łącznie wynoszą: 31,64%

Składka na ubezpieczenie emerytalne:

 • Pokrywa pracodawca: 9,76%
 • Pokrywa pracownik: 9,76%
 • Łącznie: 19,25%

Składka na ubezpieczenie rentowe:

 • Pokrywa pracownik: 1,5%
 • Pokrywa pracodawca: 6,25%
 • Łącznie: 8%

Składki na ubezpieczenie chorobowe:

 • Pokrywa pracownik: 2,45%

Składki na ubezpieczenie wypadkowe:

 • Pokrywa pracodawca: 1,67%

Od uzyskanego wynagrodzenia brutto, należy jeszcze odjąć podatek dochodowy.

Odejmujemy od kwoty brutto zaliczki na podatek dochodowy od przychodu pracownika, odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Uzyskaną wartość należy przemnożyć przez odpowiednią stawkę podatkową. Progi zależą od wysokości uzyskanego dochodu.

17% – Uzyskane wynagrodzenie brutto do kwoty 85 528,50 zł.

32% – Uzyskane wynagrodzenie powyżej 85 528,50 zł brutto.

W celu uzyskania należnej składki na podatek, od wyliczonej wcześniej kwoty, odejmujemy kwotę wolną od podatku, a uzyskany wynik pomniejszamy o wysokość składki zdrowotnej – 7,75%

Koszty uzyskania przychodu zależne są od odległości do pracy:

 • Dla pracownika miejscowego – 250 zł.
 • Dla pracownika dojeżdżającego – 300 zł.
2800 brutto ile to netto?

Umowa o pracę – 2061,67 zł netto (na rękę)
Umowa zlecenie – 2116,10 zł netto (na rękę)
Umowa o dzieło – 2419,00 zł netto (na rękę)
Umowa B2B (z ulgą na start) – 2317,66 netto (na rękę)

2600 brutto ile to netto?

Umowa o pracę – 1920,62 zł netto (na rękę)
Umowa zlecenie – 1964,59 zł netto (na rękę)
Umowa o dzieło – 2246,00 zł netto (na rękę)
Umowa B2B (z ulgą na start) – 2151,66 netto (na rękę)

Jaki jest próg finansowy?

17% stawki podatku dochodowego zapłacą osoby, których dochody nie przekraczają wartości 85 528,50 zł brutto. W przeciwnym razie stawka podatku dochodowego = 32%

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Z tytułu umowy o pracę minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto = 2061,67 na rękę.
Z tytułu umowy zlecenie określona jest minimalna stawka godzinowa: 18,30 zł brutto = 13,37 na rękę.

Sprawdź również co to jest dropshipping i jak zacząć sprzedawać online.

Następny artykułNagroda Pulitzera – komu i za co nagroda?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj