Mały podatnik

Małym podatnikom przysługują specjalne warunki korzystania z możliwości odliczeń od podatku oraz amortyzacji. Mały podatnik może także ustrzec się przed utratą płynności finansowej, jakie są warunki, które kwalifikują przedsiębiorcę jako małego podatnika? Jakie korzyści z tego płyną? Na co uważać i czy na pewno, jest to rozwiązanie dla wszystkich małych firm. Odpowiadamy w poniższym artykule na te i wiele innych pytań.

Mały podatnik CIT

Mały podatnik CIT to przedsiębiorca, który prowadząc działalność nie przekracza przychodem brutto wartości 2 000 000 Euro w roku podatkowym 2021. Przeliczenia kwoty z VAT dokonuje Narodowy Bank Polski pierwszego roboczego dnia w październiku, poprzedzającym rok podatkowy.

Mały podatnik CIT w 2021 kwalifikuje się przy przychodach do 9 031 000 PLN, jeżeli rozliczenie dotyczy roku 2020 wartość ta wynosić będzie 8 747 000 PLN.

Mały podatnik definicja – kto to jest?

W rozumieniu ustawy art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, małym podatnikiem jest osoba osiągająca przychody brutto np. ze sprzedaży, poniżej równowartości 1,2 mln Euro, kwota po przeliczeniu 5 418 000 PLN. Ponadto do grona małych podatników zalicza się przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców, lub osoby świadczące usługi o zbliżonym charakterze.
Jeżeli chodzi o pośredników, to małym podatnikiem VAT może zostać podatnik, którego przychody nie przekraczają 45 000 Euro, czyli 203 000 PLN.

Limit mały podatnik – rok podatkowy 2021

Limit dla działalności maklerskiej, oraz podobnych przedsiębiorstw pośredniczących w sprzedaży, do utrzymania statusu małego podatnika VAT, nie należy przekraczać wartości – 203 000 zł., a dla pozostałych małych podatników limit ten wynosi 5 418 000 zł.

Natomiast limit przychodów dla małych podatników w zakresie PIT/CIT wynosi – 9 031 000 zł.

Mały podatnik metoda kasowa

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?

 • Jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zapłaty (lub jej części) za dostawę towarów lub świadczenia usług. Co ważne obowiązek podatkowy nie ma miejsca, przy samym wystawieniu faktury VAT.
 • W przypadku kontrahenta niebędącego czynnym podatnikiem VAT, obowiązek podatkowy dla małego podatnika powstaje również w dniu otrzymania zapłaty, a nie wystawienia Faktury, jednak nie dłużej jak 180 dni od dnia wydania towaru lub wykonaniu usługi.

Mały podatnik kiedy nie obowiązuje metoda kasowa?

Niektóre rodzaje sprzedaży zostały ustawowo wykluczone z możliwości rozliczania metodą kasową:

 • Transfery bonu jednego przeznaczenia, dokonanego przez podatnika.
 • Wewnątrzwspólnotowe dostarczanie towarów.

Mały podatnik – pośrednik

Najważniejszym elementem dla pośrednika jest wysokość progu przychodowego, który wynosi 45 tys. Euro co stanowi równowartość 203 tys. zł.

Mały podatnik – warunki

 • Warunkiem obowiązkowym dla małego podatnika jest umieszczanie informacji na fakturze o metodzie kasowej, ponieważ jest to kluczowa informacja dla kontrahentów.
 • VAT kasowy należy rozliczać w okresach kwartalnych.
 • Odliczenie VAT odbywa się zgodnie z terminami dokonanych płatności przez kontrahentów.
 • Odliczenie VAT jest możliwe tylko od części łącznej kwoty, którą za zlecenie lub usługę kontrahent zapłaci.
 • Łączna pomoc de minimis w czasie 3 kolejnych po sobie lat nie może przekroczyć 200 000 Euro.
 • Do limitu nie należy wliczać składników majątku, którego wartość jest niższa niż 10 tys. zł.
 • Niezamortyzowaną część majątku, która przekracza dozwoloną wartość należy zamortyzować w kolejnym roku stosując zasady ogólne.
 • Amortyzacja jednorazowa nie może zastosowana wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
Mały podatnik limit

Mały podatnik – jak liczyć limit?

Ogólny limit przychodów za ubiegły rok, jest stały dla waluty Euro i wynosi 2 mln Euro, aby obliczyć wartość jaka kwalifikuje osobę do statusu małego podatnika, należy przeliczyć wartość na PLN. Co roku na początku października, przez NBP ogłaszany jest kurs Euro do przeliczania wartości.

Do obliczenia wartości w roku podatkowym 2021, należy przyjąć wartość Euro z października 2020 roku. W 2020 roku przelicznik walutowy wynosił 1 EURO = 4,5153 zł.

Mały podatnik – korzyści

Jedną z głównych korzyści płynących z rozliczania się metodą kasową, jest brak konieczności płacenia podatku zanim mały płatnik nie otrzyma zapłaty. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy na podstawie umowy lub faktury mają trudności z uzyskaniem zapłaty. Podatnik rozliczający się metodą kasową, ujawnia w deklaracji przychody, dopiero w momencie opłacenia usługi lub zlecenia, dzięki czemu nie musi płacić VAT zanim otrzyma zapłatę. Metoda kasowa może być także szczególnie doceniona przez jednostki, które wystawiają faktury z długim terminem płatności i świeżo zarejestrowanych działalności gospodarczych. W przypadku działalności gospodarczych, metoda rozliczania kasowego, może uchronić firmę przed utrata płynności finansowej. Metoda kasowa blokuje kontrahentom możliwość odliczenia VAT z faktury, zanim ta zostanie opłacona.

Rezygnacja z metody kasowej

Metoda kasowa może być także kłopotliwa przy współpracy z biurem rachunkowym, gdyż każdorazowo przy otrzymanej zapłacie, trzeba informować biuro księgowe o zapłacie.

Mały przedsiębiorca może zrezygnować wówczas, ze sposobu rozliczania się metodą kasową, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od momentu wyboru metody. Aby dokonać zmiany należy odpowiednie pismo skierować do naczelnika urzędu skarbowego, jednak musi się to odbyć do końca kwartału, w którym stosowano metodę kasową.

Mały podatnik – amortyzacja jednorazowa

Dla nowych małych przedsiębiorców, możliwa jest jednorazowa pomoc w formie amortyzacji, w ramach programu de minimis. Dzięki pomocy przedsiębiorca może dokonać odpisu od amortyzacji, w wysokości do 50 tys. Euro – 226 tys. zł. Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać również mały podatnik, czyli przedsiębiorca którego przychody w minionym roku nie przekroczyły wartości 2 mln. Euro.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie pozwala na zastosowanie do wartości niematerialnych i prawnych.

Mały podatnik – środki trwałe – co można amortyzować?

W skrócie są to grupy środków trwałych (KŚT) 3-8:

3 – kotły i maszyny energetyczne,

4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

6 – urządzenia techniczne,

7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Mały podatnik VAT – jaki limit?

W 2021 roku małym podatnikiem, będą przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty: 9 031 000 zł. i nie pośredniczą w transakcjach – np. komis.

Mały podatnik jak zgłosić metodę kasową?

Należy do właściwego urzędu skarbowego (zależnego od miejsca zamieszkania) złożyć formularz VAT-R. W części C1 pozycja 39 zaznaczyć metodę kasową oraz wskazać właściwy okres od którego metoda kasowa będzie rozliczana.

Mały podatnik a VAT kwartalny – co trzeba wiedzieć?

Wybór kwartalnego rozliczenia nie przysługuje małym podatnikom od stycznia 2020, którzy dokonują dostaw towarów i świadczą usługi zawarte w załączniki nr 15 do ustawy o VAT.

Poprzedni artykułPaszport dla psa – jak wyrobić i ile kosztuje paszport dla pieska?
Następny artykułPodatek Bykowe – ile wynosi podatek od singli? Na czym polega i od ilu lat obowiązuje?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj