Czym jest JPK_VAT z deklaracją?

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma obowiązek między innymi rozliczać się z Urzędem Skarbowym, poprzez składanie pliku JPK. Wiadomo, że od 1 października 2020 roku, podatnik nie składa już osobno deklaracji VAT oraz pliku JPK, tylko jeden plik JPK, który zawiera już w sobie deklarację.

Jak wygląda JPK_VAT z deklaracją?

Nowy plik JPK_VAT, który składają podatnicy od 1 października 2020 roku zawiera w sobie:

 • Część ewidencyjną;
 • Część deklaracyjną.

W części ewidencyjnej znajdują się dane, które były w poprzedniej wersji JPK_VAT, a więc ewidencja VAT zakupów oraz ewidencja VAT sprzedaży. Dodatkowo dane te są odpowiednio oznaczone. Jeżeli chodzi o część deklaracyjną, to zawiera ona identyczne dane, które podatnik ujmować w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K. Jedyna różnica jest taka, że dane te są zapisane w formacie XML.

Do kiedy składa się JPK_VAT z deklaracją?

Podatnik ma dwie możliwości składania pliku JPK_VAT, rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie.

W przypadku rozliczenia miesięcznego podatnik składa plik JPK_V7M. Plik ten składa się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, oczywiście z danymi za miesiąc poprzedni. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o rozliczenie się kwartalnie. Wówczas podatnik składa plik zwany JPK_V7K. Przedsiębiorca zobowiązany jest za pierwsze dwa miesiące kwartału do 25 dnia każdego miesiąca składać część ewidencyjną, natomiast po zakończeniu kwartału podatnik składa część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału, a także część deklaracyjną za cały kwartał.

Oznaczenie danych oraz ich grupowanie w JPK_VAT

Część ewidencyjna w pliku JPK_VAT podlega nowym oznaczeniom, o których podatnik musi pamiętać składając plik po 1 października 2020 roku.

Przedsiębiorcy mają obowiązek:

 • Oznaczać rodzaj transakcji;
 • Oznaczać dowody sprzedaży;
 • Grupować towary i usługi.
Czym jest JPK_VAT z deklaracją?

Ustawodawca podał przedsiębiorcom kody, służą one do oznaczania towarów oraz usług.

Należy oznaczać następujące rodzaje transakcji:

 • SW  oznacza sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju;
 • EE – to świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych;
 • TP – kodem tym należy oznaczać transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • TT_WNT – oznacza wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
 • TT_D – to dostawy towarów poza terytorium kraju;
 • MR_T – jest to świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży;
 • MR_UZ – to dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które są opodatkowane na zasadach marży;
 • I_42 – ten kod to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42;
 • I_63 – stosuje się go przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63;
 • B_SPV – dotyczy transakcji transferu bonu jednego przeznaczenia;
 • B_SPV_DOSTAWA – oznacza dostawę towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon;
 • B_ MPV_PROWIZJA – jest to świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia;
 • MPP – tym kodem oznacza się transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli chodzi o oznaczanie dowodów sprzedaży, to podatnicy składający JPK_VAT z deklaracją, mają obowiązek oznaczać dowody sprzedaży według następujących symboli:

 • RO – tym symbolem oznacza się każdy dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących;
 • WEW – ten rodzaj dowodu sprzedaży obejmuje każdy wygenerowany dokument wewnętrzny;
 • FP – jest to symbol oznaczający fakturę VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy przedsiębiorcy mają również obowiązek grupowania towarów oraz usług według kodów GTU. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich towarów i usług, tylko tych, które według ustawodawcy są wrażliwe i mogą mieć związek z uszczupleniem podatku VAT.

Lista towarów i usług, które mają kod GTU jest następująca:

 • GTU 1 Dostawa napojów alkoholowych (alkohol etylowy, piwo, wino, napój fermentowany i wyrób pośredni) w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (kod ten nie jest stosowany w przypadku gastronomii);
 • GTU 2 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m. in. benzyna lotnicza i silnikowa, olej napędowy i opałowy, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe);
 • GTU 3 Dostawa oleju opałowego;
 • GTU 4 Dostawa wyrobów tytoniowych;
 • GTU 5 Dostawa odpadów;
 • GTU 6 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
 • GTU 7 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych;
 • GTU 8 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
 • GTU 9 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych;
 • GTU 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów;
 • GTU 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
 • GTU 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku oraz opinii publicznej, badań naukowych oraz prac rozwojowych, szkoleniowych;
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (magazynowanie towarów i ich przechowywanie, usługi związane z przeprowadzkami oraz transport drogowy towarów).

Jeżeli chodzi o dodatkowe dane, które należy zamieścić w nowym JPK_VAT z deklaracją, to szczegółowo zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Towary i usługi, które nie są zawarte w rozporządzeniu należy pozostawić bez oznaczenia.

Jak korygować JPK_VAT z deklaracją?

Są sytuacje, w których niezbędne jest dokonanie korekty złożonego pliku JPK.

Przygotowując pierwotny plik JPK_VAT w pozycji „Cel złożenia”, podatnik powinien wpisać „1”. Jeżeli trzeba skorygować ten plik, przedsiębiorca zobowiązany jest w polu „Cel złożenia” wpisać „2”. Korygując plik JPK_VAT z deklaracją, ważne jest to, czego dotyczy korekta. Plik ten koryguje albo część deklaracyjną, albo część ewidencyjną, bądź obie części łącznie.

Kary pieniężne dotyczące pliku JPK_VAT z deklaracją

Podatnik, który nie złoży pliku JPK w terminie, może otrzymać karę grzywny wynoszącą do 120 stawek dziennych. W przypadku złożenia pliku JPK w terminie, ale podania w nim nierzetelnych danych, przedsiębiorca może otrzymać karę w wysokości do 720 stawek dziennych. Zgodnie z Kodeksem Karno Skarbowym stawka dzienna w 2021 roku wynosi od 93,33 zł do 37 332 zł.

Jeżeli w przesłanym przez przedsiębiorcę pliku JPK_VAT, pracownicy urzędu skarbowego zauważą błędy, to naczelnik urzędu skarbowego wysyła do podatnika pismo z prośbą o wyjaśnienie. Podatnik ma 14 dni na złożenie wyjaśnień lub wysłanie skorygowanej ewidencji. Jeżeli podatnik nie ustosunkuje się do pisma, grozi mu 500 zł kary za każdy błąd.

Poprzedni artykułEmerytura. Jaka? Komu? Za co? Po ilu latach przysługuje?
Następny artykułJak założyć Profil Zaufany? Jak się zalogować i jakie są korzyści?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj