Miłość to piękne uczucie, które może mieć różne oblicza. Jakie są rodzaje miłości? Jakie teorie miłości powstały na przestrzeni lat? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest miłość?

Na samym początku warto wyjaśnić, czym właściwie jest miłość. Pojęcie to nie ma jednoznacznej definicji. Najczęściej jednak miłość jest określana jako silna, głęboka więź między dwojgiem ludzi. 

Miłość romantyczna i inne rodzaje miłości

Istnieją różne typy miłości. Wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim następujące rodzaje tego uczucia:

 • Agape – czysta, bezinteresowna miłość, która nie oczekuje nic w zamian.
 • Storge – miłość, która wynika z poczucia przynależności (np. miłość rodzicielska, miłość macierzyńska).
 • Eros – miłość erotyczna, opierająca się na pożądaniu.
 • Philia (miłość platoniczna) – to bezinteresowna, przyjacielska miłość.
 • Miłość romantyczna – czyli rodzaj miłości, który jest połączeniem pożądania emocjonalnego i seksualnego.
 • Pragma – miłość praktyczna, oparta przede wszystkim na wspólnych interesach i korzyściach.
 • Mania – miłość obsesyjna, która bardzo często prowadzi do zazdrości czy szaleństwa.
 • Ludus – uczucie odczuwane przez osoby, które traktują związek jako zabawę.

Teorie miłości

Miłość jest częstym przedmiotem rozważań naukowców. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii miłości. Poniżej opiszemy niektóre z nich.

 • Teoria miłości Sternberga – według niej miłość składa się z trzech podstawowych elementów: namiętności, intymności i zobowiązania (zaangażowania). Składowe miłości nieustannie zmieniają się w czasie trwania związku.
 • Teoria miłości Johna Lee, który wyróżnił sześć typów miłości. Do podstawowych typów miłości zaliczył storge, ludus i eros. Według Lee kombinacje podstawowych typów miłości tworzą typy pochodne (manię, pragmę i agape).
 • Teoria miłości Iry Reiss – czyli tzw. teoria kołowa. Według niej wszystkie składniki miłości wzajemnie na siebie wpływają. Na miłość składają się takie elementy jak: zrozumienie, wzajemne uzależnienie, ujawnianie siebie, spełnianie się własnych osobowości i realizacja potrzeb.
 • Teoria miłości Ericha Fromma – według Fromma miłość jest sztuką, dlatego należy ją traktować jak każdy inny rodzaj sztuki. Naukowiec w swoich publikacjach wskazywał na różne rodzaje miłości – m.in. miłość braterską, matczyną i erotyczną, a także miłość do Boga oraz miłość własna.

Jak widać, miłość może mieć wiele różnych odmian. Chcesz przeczytać więcej ciekawych informacji na temat tego pięknego uczucia? Znajdziesz je w serwisie Eloves.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here