podatek solidarnościowy co to

Podatek dla dobrze zarabiających, został już wprowadzony i dotyczy uzyskanych dochodów od początku 2019 roku. Uniknąć opłacania dodatkowego, obowiązkowego podatku można tylko na kilka sposobów. Odpowiadamy na najważniejsze pytania: kogo obowiązuje, na co zostanie spożytkowany wpływ daniny do państwa, co grozi za niezapłacenie? Podajemy najważniejsze terminy, wskazujemy gdzie i ile trzeba zapłacić oraz której deklaracji użyć.

Podatek solidarnościowy – ustawa

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych utworzono nowy rozdział 6a z przepisami od 30h-30i. Data, od której należy uwzględnić nowy podatek dotyczy uzyskanego dochodu 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa o podatku solidarnościowym, zobowiązuje podatnika PIT do zapłacenia 4% od nadwyżki dochodowej, przewyższającej 1 mln. dochodów za ubiegły rok (różnica między dochodem a 1 000 000 zł).

Zgodnie z ustawą, osoba fizyczna podlegająca opodatkowaniu solidarnościowym, nie jest zwolniona z zapłaty podatku dochodowego.

Podatek solidarnościowy, kto płaci?

W rozliczeniu rocznym należy wykazać wszystkie źródła przychodu, dlatego w zeznaniu PIT będzie wiadomo, czy trzeba zapłacić daninę solidarnościową. Niezależenie ile deklaracji trzeba będzie złożyć odrębnie, należy całość dochodu zsumować za ubiegły rok.

Na sumę dochodów składają się:

-etat, emerytura, renta, umowa cywilnoprawna oraz pozostałe dochody wynikające ze skali podatkowej str. 27 Ustawy o PIT.

-Zbycie papierów wartościowych, udziałów z akcji, tytułu objęcia udziałów oraz pochodnych instrumentów finansowych na podstawie art. 30b Ustawy o PIT.

– Specjalna produkcja rolna oraz działalność gospodarcza opodatkowana w ramach podatku liniowego lub skali podatkowej art. 30c Ustawy o PIT.

-Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie ustawy o PIT art. 30f.

Jak zmniejszyć wartość wykazanego dochodu?

Podatek solidarnościowy, ZUS może pomóc w uniknięciu zapłaty:

  • Podatnik może odjąć kwotę opłaconych składek ZUS, podobnie jak w przypadku tradycyjnego rozliczenia podatkowego.

Dochód nie jest liczony od:

  • Dywidendy.
  • Zbycia nieruchomości.
  • Nieujawnionych źródeł przychodów.

Osoby osiągające przychód na podstawie zryczałtowanego podatku (karta podatkowa, ryczałt) zwolnione są z zapłaty podatku solidarnościowego, podobnie jak osoby fizyczne podlegające ustawie o zarządzie sukcesyjnym, przedsiębiorstwem osoby fizycznej (zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy).

Co wziąć pod uwagę?

Ustalając wysokość kwot pomniejszających oraz dochodów, należy wziąć pod uwagę wykazane wartości w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A.

Danina solidarnościowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Podatek solidarnościowy, na jakie konto?

Podatek solidarnościowy wpłaca się na właściwy rachunek urzędu skarbowego – to urząd, do którego składane są pozostałe deklaracje podatkowe, w rejonie prowadzenia działalności.

Urząd zobowiązany jest przekazać środki na rzecz Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podatek solidarnościowy, na co ma być przeznaczony?

Fundusz na poczet którego mają wpływać środki z podatku solidarnościowego, zasili wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Napływ środków ma zasilać Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Następstwem działań antykryzysowych było wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. podatku solidarnościowego

Podatek solidarnościowy, termin obowiązkowej zapłaty.

Należną kwotę, jak i deklarację należy przesłać w terminie do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego, np. rok podatkowy (okres rozliczenia za 2020) trwał od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, deklarację i daninę należy zapłacić do 30 kwietnia 2021.

Podatek solidarnościowy, tarcza antykryzysowa – rok 2020.

Tarcza antykryzysowa 3.0, dała możliwość wydłużenia terminu rozliczenia daniny solidarnościowej. Ze względu na COVID-19 i przeciwdziałanie kryzysowi, przedsiębiorcy mogli złożyć zeznanie roczne z tytułu prowadzonej działalności do 31 maja 2020 roku. W związku z wprowadzonymi dodatkowymi zapisami w art. 15 zzj, zapłata daniny po 30 kwietnia 2020, ale przed 1 czerwca, nie skutkowała negatywnymi sankcjami dla przedsiębiorców. Tarcza w trzeciej odsłonie, nie przewiduje umorzenia całkowitego lub częściowego podatku solidarnościowego .

Podatek solidarnościowy, od kiedy?

Podatek solidarnościowy dotyczy osób fizycznych od 30 kwietnia 2020.

Nieterminowe uiszczenie daniny, skutkować będzie koniecznością zapłaty odsetek, zgodnie z ustawą ordynacji podatkowej, możliwe jest również wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Podatek solidarnościowy, jaki pit wybrać ?

Podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację na formularzu DSF-1, można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, ale także przez pełnomocnika.

podatek solidarnościowy
Jaki jest próg dochodów, gdzie trzeba zapłacić podatek solidarnościowy?

Aby trzeba było składać dodatkową deklaracje podatkową, dochody muszą przekroczyć 1 mln. za ubiegły rok.

Ile trzeba zapłacić podatku solidarnościowego?

Danina solidarnościowa to 4% od nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln.

Gdzie znaleźć zapis o nowej ustawie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30h oraz 30i.

Kogo dotyczy podatek solidarnościowy?

Danina solidarnościowa dotyczy wszystkich podatników PIT.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Dodatkową deklarację podatkową należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Co to jest rok podatkowy?

To rok obrotowy, czyli okres składający się z 12 postępujących po sobie miesięcy, jednocześnie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, rozliczenia podatkowego dokonuje się w kolejnym roku kalendarzowym.

Poprzedni artykułZakaz handlu w niedzielę i święta 2021
Następny artykułNajem okazjonalny – na czym polega? Jakie warunki? Ile podatku? Co zawiera umowa?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj