Konsument, który zdecydować się na pożyczenie pieniędzy może skorzystać z prawa do zwrotu wyłącznie pożyczonego kapitału. Jest to opis sankcji kredytu darmowego. Wiele osób kompletnie nie wie, że w polskim prawie istnieje taka możliwość. Tymczasem okazuje się, że osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mają szereg praw. Szczególnie zaznaczają się one w przypadku relacji z przedsiębiorcami, a to właśnie do nich zalicza się banki zajmujące się udzielaniem kredytów. Co więcej, skuteczna ochrona konsumentów to obowiązek, który wynika jasno z przepisów nie tylko krajowych, ale również unijnych.

Jakie są zasady sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim. To właśnie w niej znajduje się zapis, że kiedy kredytodawca naruszy ciążące na nim obowiązki, kredytobiorca musi zwrócić kredyt, ale bez odsetek i innych kosztów w terminie, jaki został ustalony w umowie. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy jedynie złożyć odpowiednie zaświadczenie. UWAGA: skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie zwalnia z kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu. Konsument ma prawo do zwracania pieniędzy w ratach, które będą płatne co miesiąc od dnia, w którym zawarta została umowa.

Co pozwala na zastosowanie sankcji kredytu darmowego?

Przytoczona już ustawa jasno wskazuje, w jakich sytuacjach możliwe jest wystąpienie o sankcję kredytu darmowego. Sytuacji takich jest kilkanaście. Do tych, które są najpowszechniejsze zalicza się przede wszystkim obowiązek zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej/innej formie szczególnej. Furtka taka otwiera się także wówczas, gdy w umowie kredytowej nie znalazła się informacja na temat rodzaju udzielonego kredytu i jego całkowitej kwoty. Dzieje się też tak, gdy umowa nie zawiera danych dotyczących:

  • rzeczywistej rocznej stopy procentowej;
  • zasad i terminu spłaty;
  • terminu i sposobu wypłaty kredytu;
  • wysokości oprocentowania.

Jeśli kredytodawca pominął w umowie informację dotyczącą kosztów dodatkowych, również zachodzi możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Dzieje się też tak wówczas, gdy przekroczony został dopuszczony ustawą poziom pozaodsetkowych kosztów kredytowych.

Co zrobić, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Tematów ekonomicznych, które wzbudzają ogromne zainteresowanie jest mnóstwo. Postępowanie restrukturyzacyjne (miejscem, które świadczy wsparcie w tym zakresie jest między innymi KPR KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA) i sankcje kredytu darmowego zaliczane są do tych najbardziej popularnych. Jeśli chodzi o zasady skorzystania z sankcji kredytu darmowego, to wspomnieliśmy już, że niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia. Dokument taki powinien trafić do kredytodawcy. Istotne jest, aby miał on formę pisemną. Przyjmuje się, że sankcja kredytu darmowego powstaje już w momencie złożenia takiego dokumentu. Oczywiście bank może i z pewnością to zrobi podjąć kroki, które mają na celu sprawdzenie, czy sankcja kredytu darmowego w danym przypadku jest uzasadniona. Jak to wygląda w praktyce? Banki bardzo często decydują się na założenie sprawy cywilnej, w której domagają się od kredytobiorcy zapłaty całości należnych im pieniędzy.

Sankcja kredytu darmowego to instrument prawny, który powstał po to, aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi bankami. Wydawać by się mogło, że tego typu instytucje zawsze działają w świetle prawa. Tymczasem okazuje się, że nie do końca tak jest. Przykłady niezgodnego z prawem działania można mnożyć w nieskończoność. Jeśli zauważysz, że Twój bank stosuje niedozwolone praktyki, pamiętaj, że czas na złożenie dokumentów pozwalających na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest ograniczony.

Poprzedni artykułPoznaj Fortunę z bonusami bukmacherskimi na start
Następny artykułOczekiwania konsumentów a gospodarka cyrkularna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj