Kiedy trzeba lub nie trzeba płacić PCC

Podstawą do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych jest umowa, jej zawarcie zobowiązuje wzbogacającą się osobę, do zapłaty daniny na rzecz Państwa.

Co to jest podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych to opłata na rzecz skarbu Państwa, dotycząca czynności, które nie są obciążone podatkiem VAT. PCC obowiązuje wówczas, kiedy zawarta umowa dotyczy rzeczy lub praw majątkowych, a do jej zawarcia dochodzi na terytoriom Polski.

Podatek PCC od kupna samochodu

Zakup samochodu, którego potwierdzeniem zawarcia transakcji, jest umowa kupna-sprzedaży, wiąże się z opłatą skarbową – Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, w wysokości 2% od rynkowej wartości pojazdu. Jednak nie zawsze danina skarbowa obowiązuje.

Kiedy trzeba lub nie trzeba płacić PCC?

 • Zakup pojazdu używanego – 2% od wartości rynkowej.
 • Zakup pojazdu na Fakturę – zwolniony z PCC.
 • Zakup nowego samochodu – Zwolniony z PCC.
 • Zakup pojazdu o wartości nieprzekraczającej 1000 zł – zwolniony z PCC.
 • Zakup poza granicami Polski – zwolniony z PCC.

Osoby zwolnione z podatku PCC

Osoby niepełnosprawne, które mają legitymację z orzeczeniem:

 • Lekarskim o stopniu niepełnosprawności związanej ze schorzeniami narządów ruchu
 • Znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – rodzaj schorzenia nie ma znaczenia.

Ile wynosi PCC? – Stawki

Umowa sprzedaży – 2% dotyczy:

 • Nieruchomości.
 • Prawa użytkowania wieczystego.
 • Rzeczy ruchomych.
 • Własnościowych praw spółdzielczych do lokalu.
 • Spółdzielczych praw do lokalu użytkowego:

-Praw do domu jednorodzinnego.

-Praw do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Umowa sprzedaży – 1%

 • Inne prawa majątkowe

Umowa zmiany, dożywocia, części spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizny – 2% obowiązuje:

 • Przenosząc własność nieruchomości.
 • Rzeczy ruchomych.
 • Prawa do użytkowania wieczystego.
 • Spółdzielczych praw do lokalu użytkowego:

-Praw do domu jednorodzinnego.

-Praw do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Umowa zmiany, dożywocia, części spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny – 1%

 • Przeniesienie własności i innych praw majątkowych.

Umowa od użytkowania odpłatnego oraz służebności – 1%

Umowa pożyczki i depozytu – 1%

Umowa hipoteki zabezpieczającej wierzytelności istniejące – 0,1% od kwoty zabezpieczenia.

Umowa hipoteki od zabezpieczenia wierzytelności, w której wartość nie została ustalona – 19 zł.

Umowa spółki – 0,5%

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

 • Dokonania czynności cywilnoprawnej.
 • Podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki.
 • Złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.
 • Uprawomocnienia orzeczenia sądu.
 • Powołania się podatnika na powstanie faktu dokonania czynności cywilnoprawnej – złożenie deklaracji.

Co grozi za niezapłacenie PCC?

Za brak opłaty od wzbogacenia grozi kara za wykroczenie skarbowe, wysokość kary uzależniona jest od sposobu wykrycia przewinienia.

W przypadku przyznania do wykroczenia w sposób samodzielny i opłacenia zaległość skarbowej w krótkim terminie, urząd sprawę traktuje ulgowo. Do naprawy błędu wystarczy złożenie formularza – czynny żal, oraz zapłata ustawowych odsetek doliczonych do kwoty PCC.

W przypadku przyłapania przez urząd osoby, uchylającej się od obowiązku podatkowego, grozi kara finansowa w wysokości od 168 do 33 600 zł.

Obowiązek zapłaty PCC ulega przedawnieniu po upływie 5 lat.

Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są:

 • Osoby nabywające na własny użytek sprzęt rehabilitacyjny – motorowery, wózki inwalidzkie, samochody osobowe, motocykle. Dotyczy osób, które mają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności a schorzenie dotyczy narządów ruchu; grupy osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia.
 • Skarb Państwa.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego.
 • Państwa obce, wraz z przedstawicielstwami.
 • Siły zbrojne.

Podatek PCC – nie podlega

Wyłączenia przedmiotowe dotyczą:

Spraw związanych z:

 • Alimentami, opieką, przysposobieniem.
 • Ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.
 • Wyborów powszechnych.
 • Zatrudnieniem.
 • Wynagrodzeniem.
 • Świadczeniami.
 • Nauką, szkolnictwem i oświatą.
 • Płatnymi autostradami.
 • Inwestycjami w zakresie dróg krajowych.
 • Umów sprzedaży nieruchomości lub praw do wieczystego użytkowania – dotyczy roszczeń i ograniczeń ze sposobów korzystania z nieruchomości ze względu na ochronę środowiska.
 • Umów sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
 • Sprzedaży walut.
 • Zamiany walut wirtualnych.
 • Sprzedaży rzeczy ruchomych do wartości 1000 zł.
 • Sprzedaży bonów i obligacji skarbowych.
 • Sprzedaży bonów pieniężnych NBP.
pcc

Podatek PCC a zakup mieszkania

Za wzbogacenie się w postaci nabycia mieszkania czy domu, obowiązuje opłata skarbowa. W zależności od tego z jakiego rynku kupowana jest nieruchomość, zapłata daniny odbywa się w postaci zapłacenia VAT – jeżeli mieszkanie lub dom jest nowe, lub jeżeli nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego opłata PCC.

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego wiąże się o opłatą skarbową w wysokości 2% od wartości rynkowej. Wartość, od której urząd nalicza 2% podatku, wynosi zazwyczaj tyle co wartość nieruchomości zapisana w akcie notarialnym. W przypadku zaniżenia wartości urząd ma możliwość doliczenia dodatkowego podatku wraz z odsetkami. Szczególną uwagę przykuwa zaniżenie powyżej 1/3 wartości rynkowej, dlatego warto podać powód zaniżonej wartości w deklaracji PCC-3 w polu C.24.

Zakup mieszkania na kredyt lub od developera

Zakup mieszkania na kredyt, nie jest zwolniony z opłaty skarbowej, opłata waha się miedzy 19 zł a 0,1% w zależności od formy kredytowania.

Hipoteka – kwota ustalona – 0,1 proc.

Hipoteka kaucyjna – nie wiadomo jaka będzie ostateczna kwota – 19 zł PCC.

Deklarację PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Podatek PCC od sprzedaży nieruchomości

Sprzedający nieruchomość zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy należy rozliczyć w deklaracji PIT do 30 kwietnia w kolejnym roku – rok podatkowy.

Zwolnionym z obowiązku zapłaty podatku dochodowego może być osoba, której przysługuje ulga podatkowa. Z ulgi może skorzystać osoba która w czasie 3 lat (w 2019 roku zmieniono z 2 na 3 lata) środki ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Nie dotyczy to zakupu nieruchomości, a przykładowo remontu lub przebudowania lokalu, jednak dodatkowa powierzchnia musi być własnością podatnika.

Podatek PCC a spadkobiercy

Jeżeli spadkobierca przed upływem 5 lat (liczone od zakończenia roku, w którym nastąpiło dziedziczenie) sprzeda nieruchomość, zobowiązany jest do zapłacenia należnego podatku. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po 5 latach od dnia odziedziczenia, sprzedający zwolniony jest z podatku od sprzedaży.

Podatek PCC a rozwodnicy

Po rozwodzie i podziale majątku, sprzedana nieruchomość przez wcześniejszych małżonków, przed upływem 5 lat (liczone od zakończenia roku, w którym nastąpił podział majątku), zmusza dotychczasowego właściciela do zapłaty podatku, po upływie 5 lat opłata skarbowa nie obowiązuje.

Podatek PCC a wdowy i wdowcy

Podobnie jak w przypadku rozwodu, osoba przejmująca na własność nieruchomość, która wcześniej należała do wspólnoty majątkowej, zobowiązana jest do zapłaty podatku od sprzedaży, jeżeli sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat (liczone od zakończenia roku, w którym nastąpiła śmierć współmałżonka).

Podatek PCC – zakup mieszkania zwolnienie

W niektórych przypadkach zakup mieszkania lub własności zwalnia z opłaty od wzbogacenia. Nabywca zwolniony jest z PCC:

 • W przypadku wykupu mieszkania komunalnego.
 • W przypadku zakupu własności mieszkania spółdzielczego.
 • W przypadku kiedy za zakup nieruchomości płacony jest podatek VAT.

Jak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych druk – PCC-3 [https://www.podatki.gov.pl/media/4135/pcc-3-05-012.pdf]

Podatek od czynności cywilnoprawnych (kilku właścicieli) druk – PCC-3/A

[https://www.podatki.gov.pl/media/4138/pcc-3a-03-012.pdf]

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Kiedy trzeba zapłacić PCC?

Jeżeli zawierana jest umowa dotycząca rzeczy lub praw majątkowych, a w wyniku sprzedaży nie jest płacony VAT.

Czy osoby niepełnosprawne muszą płacić PCC za zakup samochodu?

NIE, jeżeli orzeczenie dotyczy niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej lub w przypadku orzeczenia o schorzeniach narządów ruchu.

Czy za sprzedaż nieruchomości trzeba płacić podatek?

TAK, rozliczenia dokonuje się w deklaracji PIT na koniec roku, istnieje kilka wyjątków, kiedy nie trzeba płacić podatku, dowiedz się kiedy.

Jakich kosztów można spodziewać się przy kupnie mieszkania?

Poza wartością nieruchomości, należy do całości kosztów inwestycji doliczyć:
– podatek od zakupu mieszkania,
– opłatę za wpis do księgi wieczystej.
Koszty agencji od nieruchomości – około 2,5% wartości inwestycji.

Poprzedni artykułPozwolenie na budowę 2021 – jakie dokumenty? Jaki koszt? Ile się czeka na pozwolenie?
Następny artykułNiedziele handlowe 2021 – W które niedziele będą otwarte sklepy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj